ตกลง
สำนักการเกษตรต่างประเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ JAEC
2 เม.ย. 2562
412
0
สำนักการเกษตรต่างประเทศ
สำนักการเกษตรต่างประเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ JAEC

วันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ยุวเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 36

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำยุวเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี 2524 โดยรูปแบบของโครงการเป็นการฝึกงานในฟาร์ม (on the job training) กับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันมียุวเกษตรกรไทยเดินทางไปฝึกงานตามโครงการแล้วกว่า 500 คน