ตกลง
ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร สอท.เยอรมนี พบหารือ ผอ.สกต.
14 ก.พ. 2562
356
0
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้พบหารือกับ Ms. Claudia Ebach ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ดร.วนิดากำเนิดเพ็ชร์ผอ.สกต.ได้พบหารือกับ
ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผอ.สกต. ได้พบหารือกับ Ms. Claudia Ebach ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้พบหารือกับ Ms. Claudia Ebach ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อทำความรู้จัก และหารือแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี