ตกลง
ขยายวันรับส่งผลงาน ถึงวันที 31 มีนาคม 2563 ประกวดคลิปวิดีโองานวันอาหารโลก ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “เรียงถ้อย ร้อยเรื่องราว เรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพ เพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท
3 มี.ค. 2563
25
0
ขยายวันรับส่งผลงาน
ขยายวันรับส่งผลงาน ถึงวันที 31 มีนาคม 2563 ประกวดคลิปวิดีโองานวันอาหารโลก ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “เรียงถ้อย ร้อยเรื่องราว เรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพ เพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท

ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโองานวันอาหารโลก ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “เรียงถ้อย ร้อยเรื่องราว เรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพ เพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท