ตกลง
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพิศาล พงการศาพิชณ์) หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางเข้าร่วมชี้แจงในการประชาพิจารณา (Public Hearing) เพื่อทบทวนให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 มกราคม 2563
30 ม.ค. 2563
41
0
-
-

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และคณะจากกรมปศุสัตว์ เดินทางเข้าร่วมชี้แจงในการประชาพิจารณา (Public Hearing) เพื่อทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP (Generalized System of Preferences) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563