ตกลง
สำนักการเกษตรต่างประเทศนำคณะผู้แทนจาก Japan Agricultural Exchange Council พร้อมด้วยครอบครัวเกษตรกรจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
5 ก.พ. 2563
28
0
สำนักการเกษตรต่างประเทศนำคณะผู้แทนจาก
สำนักการเกษตรต่างประเทศนำคณะผู้แทนจาก Japan Agricultural Exchange Council พร้อมด้วยครอบครัวเกษตรกรจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักการเกษตรต่างประเทศนำคณะผู้แทนจาก Japan Agricultural Exchange Council พร้อมด้วยครอบครัวเกษตรกรจากประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือความร่วมมือโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น และขอบคุณที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดตามและประเมินผลโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรสาคร และกาญจนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือในการส่งเยาวชนเกษตรไปฝึกงานด้านการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 38 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงกว่าแล้วกว่า 600 คน จาก 73 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563