ตกลง
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายอิสวาน ยาคอบ รองประธานรัฐสภาฮังการี และประธานสมาคมความร่วมมือเกษตรกรแห่งชาติฮังการี ในประเด็นการขยายความร่วมมือด้านการเกษตร ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ก.พ. 2563
32
0
นายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายอิสวาน ยาคอบ รองประธานรัฐสภาฮังการี และประธานสมาคมความร่วมมือเกษตรกรแห่งชาติฮังการี ในประเด็นการขยายความร่วมมือด้านการเกษตร ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์