ตกลง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
20 ธ.ค. 2559
1,756
0
งาน " อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek) " ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม :
1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 7 ทศวรรณกษัตริย์นักพัฒนา ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
2) นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
3) นิทรรศการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ล้านเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง รัชกาลที่ 9"
4) นิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5) นิทรรศการถาวรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จาก องค์กรชั้นนำของประเทศโดยจัดแสดงโครงการในพระราชดำริในด้านต่างๆๆ มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมพร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในสวน
6) การจัดแสดงชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาว นานาพรรณนับล้านดอก จากมูลนิธิโครงการหลวง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ที่ประดับประดาด้วยดอกทิวลิป ลิลลี่ คาเนชั่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลรย เจอราเนียม ฯลฯ ที่จะพร้อมใจกันเบ่งบานงดงามเต็มสวนให้ได้ชื่นชมและประทับใจกันตลอด 90 วัน
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร :
1) การจัดจำหน่ายผักสดและไม้ประดับกระถาง และสินค้าของที่ระลึก ณ โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
2) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร อาทิ เมล่อน องุ่น สตรอเบอรี่ เสาวรส เคพกูสเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ มะเขือเทศ ผักสลัด กาแฟ ชา สมุนไพร พันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นต้น ณ เกษตรทฤษฎีใหม่ และร้านขายของที่ระลึกของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image