ตกลง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
21 ธ.ค. 2559
1,374
0
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

รายละเอียด: 
1. เปิดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ โดยการยกเว้นค่าบัตรผ่านประตู 
2. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของไทย 
3. เป็นที่ฝึกหัดและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรและประชาชนทั่วไป

ข้อมูลติดต่อ: 
นายรังสรรค์ รถมณ์ 
โทร.: 081 948 0801