ตกลง
สหกรณ์รวมน้ำใจมอบความห่วงใยให้น้องน้อย
20 ธ.ค. 2559
1,231
0
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ให้บุตรหลานสมาชิกมีความรู้ในด้านการสหกรณ์และมอบของขวัญให้ลูกหลานสมาชิก เด็กๆ ในชุมชน
สหกรณ์รวมน้ำใจมอบความห่วงใยให้น้องน้อย
สหกรณ์รวมน้ำใจมอบความห่วงใยให้น้องน้อย

ระยะเวลาดำเนินการ: 26 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และสหกรณ์ในพื้นที่

กิจกรรมสำคัญ: จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ให้บุตรหลานสมาชิกมีความรู้ในด้านการสหกรณ์และมอบของขวัญให้ลูกหลานสมาชิก เด็กๆ ในชุมชน

หน่วยงาน: กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลติดต่อ: กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จ.ปทุมธานี)
โทร. 02-520-3650