ตกลง
คืนหอยลายสู่ทะเลตราด
20 ธ.ค. 2559
1,082
0
สนองแนวพระราชดำริในด้านการจัดการทรัพยากรประมง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ส่งมอบลูกหอยลาย จำนวน 1,300,000 ตัว เพื่อคืนสู่ทะเลตราด
คืนหอยลายสู่ทะเลตราด
คืนหอยลายสู่ทะเลตราด

ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ธ.ค. 59 และ 6 ม.ค. 60

รายละเอียด :
จัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบลูกหอยลาย ขนาด 0.5 – 1.0 เซนติเมตร จำนวน 1,300,000 ตัว ให้แก่ตัวแทนชุมชนตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด และกรมประมง เพื่อคืนสู่ทะเลตราดเพื่อฟื้นฟูแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยลาย ช่วยเพิ่มประชากรหอยลายในแหล่งธรรมชาติ และส่งเสริมให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรหอยลาย ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ พร้อมทั้งตอบสนองแนวพระราชดำริในด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

สถานที่จัดกิจกรรม : ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

จุดเด่นสำคัญ :
1. ชาวประมง/ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง ตอบสนองแนวพระราชดำริในด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง อย่างยั่งยืน
2. จังหวัดตราดเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยลายที่สำคัญ และมีปริมาณผลผลิตหอยลายเพิ่มขึ้น

กิจกรรมสำคัญ :
1. ส่งมอบลูกหอยลาย ขนาด 0.5 – 1.0 เซนติเมตร จำนวน 1,000,000 ตัว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 และจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยโครงการ "การเพาะเลี้ยงและจัดการทรัพยากรหอยลายเพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการส่งออก"
2. ส่งมอบลูกหอยลาย ขนาด 0.5 – 1.0 เซนติเมตร จำนวน 300,000 ตัว ในวันที่ 6 มกราคม 2560

หน่วยงาน :
1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2. กรมประมง

ข้อมูลติดต่อ :

- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
   โทร. 02-579-7435 ต่อ 3301-3315
   Fax. 02-579-9803

- กรมประมง
   โทร./Fax. 02-561-2340, 092-224-6859
   E-mail : secretarydof@hotmail.com