ตกลง
ท่องเที่ยวปีใหม่ อุ่นใจ ณ จุดตรวจ (ด่านกักกันสัตว์)
19 ธ.ค. 2559
4,102
0
ตั้งจุดให้บริการประชาชนที่เดินทางสัญจรไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดตรวจด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ
ท่องเที่ยวปีใหม่ อุ่นใจ ณ จุดตรวจ (ด่านกักกันสัตว์)
ท่องเที่ยวปีใหม่ อุ่นใจ ณ จุดตรวจ (ด่านกักกันสัตว์)

ระยะเวลาดำเนินการ: 26 ธ.ค. 59 - 12 ม.ค. 60

รายละเอียด:
ตั้งจุดให้บริการประชาชนที่เดินทางสัญจรไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดตรวจด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ น้ำเย็น และจุดพักผ่อนระหว่างทาง รวมถึง ให้บริการคำปรึกษาเส้นทางในการเดินทางและเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 59 - 12 ม.ค. 60

หน่วยงาน: กรมปศุสัตว์ ณ จุดตรวจด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ

ข้อมูลติดต่อ:
โทร. 081-981-1072
E-mail : aqi4@dld.go.th