ประกาศรับสมัครพนักงาน (06/01/2558)
  การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม (23/09/2557)
  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12/09/2557)
  ขออนุมัติให้ดำเนินการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (02/09/2557)
อ่านทั้งหมด
  ประเดิมกองทุนข้าวหมื่นล้าน ขีดเส้นตายเสนอคสช.เห็นชอบใน 2 เดือน (24/07/2557)
  ชาวสวนยางเฮ !เกษตรฯเร่งตรวจหลักฐานรายชื่อและเอกสารสิทธิ์ จ่ายเงินช่วย(23/07/2557) (24/07/2557)
อ่านทั้งหมด
  ระดมเจ้าหน้าที่กว่าแสน เดินหน้านโยบายลดต้นทุน'ข้าว' (15/07/2557)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๗ (12/07/2557)
  กรมชลฯ เผยปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย แนะเกษตรกรเลื่อนทำนาปี (12/07/2557)
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกับเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ 23 แห่งทั่วประเทศ (11/07/2557)
อ่านทั้งหมด
  รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2556 (06/12/2556)
  รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (01/08/2556)
  รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (01/08/2556)
  รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555 (17/12/2555)
อ่านทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์