ปวงข้าพระพุทธเจ้า

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงนามถวายความอาลัย | เข้าสู่เว็บไซต์กระทรวงฯ