รายงานสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์
22 พ.ค. 2560
322
0
รายงานสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์
รายงานสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์

เป็นโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลรายงานและปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของไทย เช่นรายงานสถานการณ์การผลิต การตลาดและแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาด

googleplay