สถานการณ์ข้าวโลก
22 พ.ค. 2560
389
0
สถานการณ์ข้าวโลก
สถานการณ์ข้าวโลก

ระบบที่รวบรวมข้อมูลรายงานการผลิตและการตลาดข้าวโลก เช่น สถานการณ์การผลิตข้าว การบริโภคและใช้ประโยชน์จากข้าวของโลก สต็อกข้าว สถานการณ์การค้าข้าว บัญชีสมดุลข้าว ราคาข้าวสารในตลาดโลก รวมถึงสถานการณ์ข้าวของไทย

googleplay