ตกลง
ข้าวพันธุ์รับรองของไทย Thai Rice Varieties
22 พ.ค. 2560
1,079
0
ข้าวพันธุ์รับรองของไทย Thai Rice Varieties
ข้าวพันธุ์รับรองของไทย Thai Rice Varieties

ระบบพันธุ์ข้าวรับรองของไทย กรมการข้าว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง ในเรื่องของชื่อพันธุ์ ชนิดข้าว ประวัติพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำและการให้ผลผลิตประมาณการต่อไร่ สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

googleplay