InsectShot
14 มิ.ย. 2560
981
0
InsectShot
InsectShot

การพัฒนาและการใช้งานโปรแกรมถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (แอพพลิเคชั่น Insect Shot) ที่ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) บนสมาร์ทโฟน

เป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสำน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย

googleplay