กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรฯ จับมือสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย หนุนสร้างเครือข่ายชาวนาพัฒนาข้าวคุณภาพดี และต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ป้อนตลาด (23 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตร ฯ สานพลังความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 (23 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตร ฯ เร่งเคลียร์พื้นที่ระบาดหนอนหัวดำ ปูพรม 2 จังหวัด ตะลุยสร้างการรับรู้สู่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนชูหัวใจความสำเร็จของโครงการอยู่ที่ความร่วมมือ (23 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตร ฯ เข้มสุ่มตรวจสินค้าเกษตร บูรณาการร่วมกัน 3 หน่วยงาน หวังยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้ผู้บริโภคได้จับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (23 มี.ค. 2560)
“อ.ส.ค.” ผนึกกำลัง “ฟรีสแลนด์คัมพิน่า” และ “ม.เกษตร” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตร ฯ เน้นย้ำเกษตรกรเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนเข้าสู่ฤดูร้อน (23 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตร ฯ เร่งเคลียร์พื้นที่ระบาดหนอนหัวดำ ปูพรม 2 จังหวัด ตะลุยสร้างการรับรู้สู่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนชูหัวใจความสำเร็จของโครงการอยู่ที่ความร่วมมือ (23 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตร ฯ เข้มสุ่มตรวจสินค้าเกษตร บูรณาการร่วมกัน 3 หน่วยงาน หวังยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้ผู้บริโภคได้จับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (23 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตร ฯ เน้นย้ำเกษตรกรเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนเข้าสู่ฤดูร้อน (23 มี.ค. 2560)
“อ.ส.ค.” ผนึกกำลัง “ฟรีสแลนด์คัมพิน่า” และ “ม.เกษตร” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตร ฯ สานพลังความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 (23 มี.ค. 2560)
งดถ่ายทอดสด บรรยายธรรม โครงการ "ฟังธรรมสร้างสุข" (23 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตรฯ จับมือสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย หนุนสร้างเครือข่ายชาวนาพัฒนาข้าวคุณภาพดี และต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ป้อนตลาด (23 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตร ฯ โดย ส.ป.ก. และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมลงนาม MOU การดำเนินโครงการวนเกษตรกิจกรรมป่าครอบครัวในเขตปฏิรูปที่ดิน (22 มี.ค. 2560)
เกษตรฯ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ หนุนเกษตรกรเข้าระบบ GAP (22 มี.ค. 2560)
กรมวิชาการเกษตร ทำความเข้าใจเกษตรกรสมัครเข้าระบบ GAP ชี้แปลงอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ หากพบไม่มีสารปนเปื้อน พร้อมให้เกษตรกรยื่นขอรับรองเข้าระบบ GAP ทันที
กระทรวงเกษตร ฯ โดย ส.ป.ก. และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมลงนาม MOU การดำเนินโครงการวนเกษตรกิจกรรมป่าครอบครัวในเขตปฏิรูปที่ดิน (22 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตรฯ เรียกประชุมทูตเกษตรจากทั่วโลก รับนโยบายลุยแผนเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทย ให้รับมือวิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบการค้าโลก (21 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตรฯ เรียกประชุมทูตเกษตรจากทั่วโลก รับนโยบายลุยแผนเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทย ให้รับมือวิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบการค้าโลก (21 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตรฯ เปิดประชุมวิชาการกรมการข้าว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน และมุ่งพัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน (17 มี.ค. 2560)
กระทรวงเกษตรฯ เปิดประชุมวิชาการกรมการข้าว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน และมุ่งพัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน (17 มี.ค. 2560)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์