รมว. กระทรวงเกษตรฯ และคณะลงพื้นที่สะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำสินค้าประมงไทย
19 ต.ค. 2560
68
0
รมว.กระทรวงเกษตรฯและคณะลงพื้นที่สะพานปลาสมุทรสาคร
รมว. กระทรวงเกษตรฯ และคณะลงพื้นที่สะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำสินค้าประมงไทย

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ลงพื้นที่สะพานปลาสมุทรสาคร        เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ  ก่อนคณะกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล (DG MARE) ของสหภาพยุโรป (EU) จะเดินทางมาตรวจประเมินในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 60 นี้    เพื่อสร้างความมั่นใจให้อุตสาหกรรมประมงไทยปราศจากการทำประมง IUU ทั้งระบบ  และได้รับฟังบรรยายสรุปการควบคุมระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำจากเรือประมงไทย พร้อมตรวจการปฏิบัติงานการควบคุมการเข้า - ออก ของเรือประมง โดยมี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ณ สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร