ตกลง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งความสุขปีใหม่ 2561 แก่บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่าน และขอความร่วมมือ "ร่วมกันสร้างค่านิยมความพอเพียง ส่งความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร บัตรออวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในทุกเทศกาล"
26 ธ.ค. 2560
653
0
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งความสุขปีใหม่ 2561 แก่บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่าน และขอความร่วมมือ "ร่วมกันสร้างค่านิยมความพอเพียง ส่งความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร บัตรออวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในทุกเทศกาล"