ตกลง
รัฐมนตรีเกษตรฯ นำทีมตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน เน้นบูรณาการทำงานร่วมจังหวัด สร้างความเข้าใจกับประชาชน
12 มี.ค. 2561
192
0
รัฐมนตรีเกษตรฯนำทีมตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน
รัฐมนตรีเกษตรฯ นำทีมตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน เน้นบูรณาการทำงานร่วมจังหวัด สร้างความเข้าใจกับประชาชน

รัฐมนตรีเกษตรฯ นำทีมตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน เน้นบูรณาการทำงานร่วมจังหวัด สร้างความเข้าใจกับประชาชน

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายลักษณ์ วัจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทาน ก่อนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน 

          นายกฤษฎา กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้มอบนโยบายให้แก่กรมชลประทาน ประกอบด้วย 1. ให้สำนักชลประทานจังหวัดประสานงานกับจังหวัด ผู้ว่าราชการ นายอำเภอ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน 2. การส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 หรือนาปรัง เพื่อปลูกพืชไร่หรือพืชผักอื่นๆ ทดแทน ในพื้นที่นาไม่เหมาะสม โดยต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จำนวนเท่าไร 3. เร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เสร็จ โดยกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว อีกทั้งได้เน้นย้ำให้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั่วประเทศ อาทิ คลองเปรมประชากร เป็นต้น 

          ทั้งนี้ กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่า มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามแม้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ แต่แนะนำให้ใช้อย่างประหยัด นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้ทั่วประเทศ กว่า 1,700 เครื่อง และยังสำรองอีกกว่า 600 เครื่อง โดยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้กระจายไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง