ตกลง
น.สพ.สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ในคณะติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14 มี.ค. 2561
149
0
น.สพ.สรวิศธานีโตผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ในคณะติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์
น.สพ.สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ในคณะติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. น.สพ.สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ในคณะติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี “พลตำรวจเอก พงพัศ พงษ์เจริญ “ เป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้  โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้1. พิจารณาร่างกำหนดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ (ตามแผนยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน) 2.พิจารณาการศึกษาและประเมินเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาพิพาทลิงกับคนในจังหวัดสตูล โดยนายวิศิษฏ์ อาศัยธรรมกุล ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2