ตกลง
หน.ผตร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ.ในจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
15 พ.ค. 2561
208
0
หน.ผตร.จูอะดีพงศ์มณีรัตน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน.ผตร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ.ในจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 หน.ผตร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ.ในจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัด ติดตามความก้าวหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กษ. ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู