ตกลง
นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และตัวแทนกลุ่ม Young Smart Farmers ใน จ.ฉะเชิงเทรา
12 ก.ค. 2561
216
0
นายคมสันจำรูญพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และตัวแทนกลุ่ม Young Smart Farmers ใน จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และตัวแทนกลุ่ม Young Smart Farmers ใน จ.ฉะเชิงเทรา เข้าพบหารือกับฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน คุณอุษณีย์ รัตนวิจิตตากร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน และคุณนำชัย ตั้งปนิธานดี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เข้าร่วม