ตกลง
นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการ กษ. เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
12 ก.ค. 2561
108
0
นายดิเรกตนพยอมผู้ตรวจราชการกษ.เขตตรวจราชการที่
นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการ กษ. เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการ กษ. เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร สรุปโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้เน้นย้ำให้รายงานปัญหาอุปสรรคไปยังต้นสังกัดให้รับทราบเป็นระยะ