ตกลง
ประชุมรับการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ประจำปีงบประมาณ 2561
10 ม.ค. 2561
175
0
ประชุมรับการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ
ประชุมรับการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 เป็นประธานในการประชุมรับการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยนายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน