ตกลง
“กฤษฎา” ลุยตลาดเยาวราชย้ำความมั่นใจคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมสั่งทุกหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ตรวจตลาดสดแบบบูรณาการช่วงตรุษจีนต่อเนื่อง
13 ก.พ. 2561
318
0
“กฤษฎา”ลุยตลาดเยาวราชย้ำความมั่นใจคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย
“กฤษฎา” ลุยตลาดเยาวราชย้ำความมั่นใจคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมสั่งทุกหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ตรวจตลาดสดแบบบูรณาการช่วงตรุษจีนต่อเนื่อง

“กฤษฎา” ลุยตลาดเยาวราชย้ำความมั่นใจคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมสั่งทุกหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ตรวจตลาดสดแบบบูรณาการช่วงตรุษจีนต่อเนื่อง

          นายกฤษฎา  บุญราช  รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ณ ตลาดสดเยาวราช ว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรคุณภาพ  เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ  ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันทุกครัวเรือนด้วย หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ ขนมต่างๆ   โดยกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  มีแผนการทำงานบูรณาการร่วมกันในการสุ่มตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่  12 – 14  กุมภาพันธ์  2561 ลงพื้นที่ตลาดสด  3  แห่ง คือ  ตลาดสดเยาวราช  ตลาดสี่มุมเมือง  ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา  โดยกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าด้านการเกษตร  (เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ผักและผลไม้)  ประกอบด้วย  กรมปศุสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ (เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค) ทุกชนิด จำนวนเป้าหมายทั้งหมด  723  ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะตกค้าง และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค กรมประมง สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง  405  ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง Formaline, Malachite green, Nitrofuran และ Chloramphenicol กรมวิชาการเกษตรสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตร (ผัก และผลไม้)  270  ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง  มีการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยใช้แบบประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ณ สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร และต่อยอดไปถึงเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร  ตรวจสอบและแนะนำการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ในขณะที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องพร้อมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรและสนับสนุนข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค มีความมั่นใจในการบริโภคสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลดังกล่าว

          นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวเพิ่มเติมว่า   กรมปศุสัตว์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  ได้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยด้านปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรฯ โดยยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้ร่วมกันดำเนินการ “กิจกรรมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน” ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน

          ด้าน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ตั้งเป้าสุ่มเก็บตัวอย่างพืช จำนวน 270 ตัวอย่าง จากแหล่งจำหน่ายศูนย์กระจายสินค้า ตลาดค้าส่ง และตลาดค้าปลีกเพื่อส่งวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง 4 กลุ่ม (44 ชนิดสารเคมี) ดังนี้ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มไพรีทรอย และกลุ่มคาร์บาเมท ทั้งนี้ หากพบตัวอย่างพืชมีปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน MRLs จะแจ้งหน่วยงานตรวจรับรอง กรณีได้รับการรับรอง GAP และแหล่งจำหน่ายทราบ เพื่อดำเนินการทวนสอบและเฝ้าระวังต่อไป รวมถึงได้กำชับให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 ที่ดูแลพื้นที่ส่วนภูมิภาค ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างพืช ในตลาดสดของแต่ละเขตรับผิดชอบ เน้นที่ผลไม้ ส้ม มะละกอ ฝรั่ง กล้วย มะม่วง ลำไย แก้วมังกร แอปเปิ้ล และสาลี่ พืชผัก ได้แก่ พืชผัก กะเพรา โหระพา แมงลัก ใบบัวบก มะเขือเทศ ผักกาดขาว เซอรารี่ ต้นหอม ผักชี พืชตระกูลกะหล่ำ คะน้า พืชตระกูลถั่ว ถั่วฝักยาว ถั่วหวาน ถั่วแขก และมะระ