ตกลง
กระทรวงเกษตรฯ เผยไม่กังวลผลตัดสินข้าวโลก ปี 2018 ยันคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยไม่แพ้ชาติใด ไม่มีผลกระทบต่ออนาคตแน่นอน
24 ต.ค. 2561
227
0
ผลตัดสินข้าวโลก ปี 2018

กระทรวงเกษตรฯ เผยไม่กังวลผลตัดสินข้าวโลก ปี 2018 ยันคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยไม่แพ้ชาติใด ไม่มีผลกระทบต่ออนาคตแน่นอน

 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่มีการประกวดข้าวโลกปี 2018 ในการประชุมสัมมนาข้าวโลก (World Rice Conference2018) ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งผลการประกวดปรากฎว่าข้าวหอมมะลิกัมพูชามาลีอังกอร์ ได้อันดับ 1 ในขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยได้อันดับ 2 และข้าวหอมมะลิเวียดนามพันธุ์ ST24 ได้อันดับ 3 ว่า การประกวดดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรก ซึ่งในครั้งนี้นข้าวหอมมะลิไทยได้รางวันอันดับ 1 และจัดต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 10 สำหรับข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลอันดับ 1 จำนวน 5 ครั้ง โดยผลัดกันได้รางวัลกับประเทศกัมพูชา และสหรัฐอเมริกามาตลอด ซึ่งปีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าวหอมมะลิไทยได้อันดับ 2

  “การประกวดดังกล่าวเป็นการจัดของสมาคมผู้ค้าข้าวระหว่างประเทศที่เชิญชวนพ่อค้าเอกชนหรือสมาคมค้าข้าวของแต่ละประเทศส่งเข้าประกวด ดังนั้นบางปีก็จะมีผู้ส่งเข้าประกวดมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละบริษัทหรือสมาคมที่จะส่งเข้าประกวดด้วย ดังนั้น ผลการประกวดจึงไม่น่ามีผลต่ออนาคตข้าวหอมมะลิไทยตามที่หลายฝ่ายกังวลประกอบกับรองอธิบดีกรมการข้าวได้พูดคุยกับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ก็ได้ยืนยัน ว่า การได้รางวัลที่ 1 ของข้าวหอมมะลิมาลีอังกอร์ ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้า/ส่งออกข้าวไทยแต่อย่างใด” นายกฤษฎา กล่าว

  รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในขณะนี้ เน้นการดูแลรักษาระดับราคาข้าวไทยให้ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเพื่อให้ชาวนาไทยมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายควบคู่ไปกับการสนับสนุนการทำเกษตรอย่างอื่นในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมหรือในพื้นที่ผลิตข้าวส่วนเกินความต้องการของตลาดไปปลูกพืชอื่นๆ หรือทำการเกษตรกรรมอย่างอื่นที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับการปลูกข้าวเพื่อรักษาปริมาณผลผลิตข้าวไทยไม่ให้ล้นตลาด (Over Supply) ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำเป็นปัญหาให้ชาวนามาร้องเรียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการด้วยโครงการใช้งบประมาณจำนวนมากๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

  ทั้งนี้ ได้มอบหมายนโยบายเน้นย้ำให้กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรให้ทำการศึกษและวิจัยข้าวไทยอยู่เป็นระยะๆ เพื่อนำผลสรุปของการศึกษาวิจัยมาปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยและการบำรุงรักษาคุณภาพข้าวไทยให้ได้รับความนิยมจากตลาดและผู้บริโภคไว้ด้วย