ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และเขต 6 ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
6 ธ.ค. 2561
197
0
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และเขต 6 ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
วันพฤหัสบดีที่6ธันวาคม2561เวลา09.30น.นางอุมาพร
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และเขต 6 ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

          วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และเขต 6 ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2562/62 รอบ 1 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

          เวลา 14.00 น. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต5และ 6 ลงพื้นที่ปลูกข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

          เวลา 16.00 ลงพื้นที่ดูงานก่อสร้างถนนยางพารา (ยางพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) ณ  อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในพื้นที่