ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี
11 ก.ค. 2562
150
0
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี
วันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2562นายเข้มแข็ง
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

          วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ดังนี้

          เวลา 09.00 น.  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปลาสลิด ลงสระน้ำหมู่บ้านในตำบลบ้านเกตุ อำเภอโคกโพธิ์

          ต่อมาเวลา 10.00 น. ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร จับปลาสลิดดอนนา บ้านนายเจริญ  ทองปล้องโต  ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์  เกษตรกรตัวอย่างการเลี้ยงปลาสลิดดอนนา 

          หลังจากนั้น เวลา 12.00 น. ร่วมกับเกษตรกรแปรรูปปลาสลิด โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกจากปลาสลิด เพื่อเพิ่มมูลค่าและถนอมอาหารผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด

          เกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดดอนนาบ้านนาเกตุ มีสมาชิก 31 รายเป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพรูปแบบใหม่ นำร่องทดลองเลี้ยงในนาข้าว และตั้งกลุ่มแปรรูปโดยใช้เครื่องอบแบบ Mobile dryer ปลาสลิดดอนนา เป็นที่ต้องการของตลาดจังหวัดปัตตานี ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นจำนวนมาก

          ครั้งนี้ สามารถจับปลาได้ 645 กิโลกรัม ขายปลาสดได้ 51,600 บาท (กิโลกรัมละ 80 บาท) แปรรูปปลาตากแห้ง ได้เงิน 110,000 บาท (กิโลกรัมละ 300 บาท) ใช้เวลาการเลี้ยง 1 ปี  พื้นที่ 1 งาน ต้นทุนค่าลูกปลา 2,500 บาท ค่าอาหาร 17,500 บาท  รวมหากขายแบบแปรรูปจะได้กำไร 58,400 บาท