ตกลง
“รมช.มนัญญา” ชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562
9 ก.ย. 2562
216
0
มหกรรมสินค้าสหกรณ์
“รมช.มนัญญา”ชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
“รมช.มนัญญา” ชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562

“รมช.มนัญญา” ชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 หนุนเพิ่มช่องทางกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

          วันนี้ (7 ก.ย.62) เวลา 17.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

        นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและใช้กลไกสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนเกษตรกร ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำกับดูแลสหกรณ์ภาคการเกษตร มีเกษตรกรเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเป็นผู้ผลิตสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีสหกรณ์ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องคุณภาพการผลิต อย่างไรก็ตาม พบว่า หลายแห่งผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี แต่ยังขาดช่องทางในการจำหน่ายและผู้บริโภคยังเข้าไม่ถึงสินค้าของสหกรณ์ โดยสินค้าหลัก ๆ ของสหกรณ์ที่ตลาดยอมรับเรื่องคุณภาพ เช่น ข้าวสาร ผักผลไม้ นม ไข่ไก่ เนื้อ กาแฟ อาหารแปรรูป ผ้าไหม และงานหัตถกรรม ซึ่งมีแหล่งผลิตสินค้ากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง  ๆ

           กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ 16 จังหวัด โดยจัดระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 และเปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ห้างเซ็นทรัลพระราม 3 เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา และกระจายไปอีก 15 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ หนองคายมหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ ราชบุรี และยะลา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ โดยจังหวัดอุทัยธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ในเขตภาคกลางตอนบน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2562 ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์จากทั้งในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี ชัยนาท พิษณุโลก นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และจังหวัดจากภาคอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่แพร่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ นนทบุรี พัทลุง กว่า 60 บูธ

          “การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกชม และซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง จึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีทั้งผลิตภัณฑ์และผลผลิตของสหกรณ์ภายในจังหวัดอุทัยธานี เช่น ผักปลอดภัย จากสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด  เช่น  บวบ แตงกวา สับปะรด ถั่วฝักยาว แฟง ฟักทอง และกวางตุ้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้ามาแนะนำให้สหกรณ์แห่งนี้ส่งเสริมสมาชิกปลูกผักให้ได้มาตรฐาน GAP และจัดหาตลาดเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีผักอีกหลายชนิดและสับปะรดจากสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี ผักอินทรีย์ จากกลุ่มผักปลอดภัยเกาะเทโพ ถั่วเหลือฝักสด จากสหกรณ์นิคมลานสักจำกัด  ผลิตภัณฑ์จากปลาแรด ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง และอาหารแปรรูปจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ” นางสาวมนัญญา กล่าว

          นอกจากนี้ ยังมีสินค้าจากสหกรณ์จังหวัดใกล้เคียงและภาคอื่น ๆ ที่นำมาจำหน่ายภายในงานหลากหลายชนิด เช่น ข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรรี่ น้ำผลไม้ กุนเชียงปลา ปลาแดดเดียวจากสิงห์บุรี น้ำพริก มะม่วงหิมพานต์ อาหารภาคเหนือ ข้าวหลาม กล้วยตาก ขนมไทย ขนุนทอด ลองกองจากยะลา ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  และเสื้อผ้า เครื่องประดับต่าง ๆ ซึ่งมาที่นี่งานเดียว จะได้ของกินของใช้ติดมือกลับบ้านครบถ้วน

          ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการสอนอาชีพ การทำยาดมสมุนไพรจากส้มซ่า การประดิษฐ์ “เดคูพาจ” เป็นของใช้ต่าง ๆ การสอนทำขนมสัมปันนี และครองแครงกรอบ รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทองจำหน่ายข้าวสาร ไข่ไก่ ราคาถูก วันละ 2 รอบ ในช่วงเวลา 16.00 น.และ 18.00 น. ของทุกวัน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชม ชิม ช็อป สินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ที่งาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562” ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 กันยายน 2562 ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี