ตกลง
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดการดำเนินโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
23 ก.ย. 2562
192
0
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดการดำเนินโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
วันจันทร์ที่23กันยายน2562เวลา09.00น.นายคมสัน
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดการดำเนินโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

          วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดการดำเนินโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ฟื้นฟู ดูแล ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด ทั้ง 21 จังหวัด ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจ.เพชรบูรณ์ร่วมกันดำเนินการ ในข้อสั่งการ8ข้อ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป และนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 200 คน พร้อมเกษตรกร 300คน ร่วมทำพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน

          เวลา 11.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงบุฉนวน หมู่1ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์