ตกลง
รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
28 พ.ย. 2562
90
0
โครงการบรรเทาอุทกภัย
รัฐมนตรีเกษตรฯติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน
รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางสะพานเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี โดยเฉพาะปี 2548 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ สร้างความเดือนร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจึงดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดว่าหากแล้วเสร็จจะสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้ และช่วยการระบายน้ำได้ 1,025 ลบ.ม./วินาที ช่วยตัดยอดปริมาณน้ำท่าที่เป็นสาเหตุเกิดอุทกภัยได้ถึง 31 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 30,000 ไร่ สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในลุ่มน้ำบางสะพาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่อำเภอบางสะพาน ตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลร่อนทอง และตำบลแม่รำพึง เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่คนในชุมชน

"หากโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จในปี 2567มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพานอย่างแน่นอน และจะมีการต่อยอดใช้ประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง" นายเฉลิมชัย กล่าว

 ด้าน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมชลประทานได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยพื้นที่ต้นน้ำ จะสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ พื้นที่กลางน้ำ จะทำการหน่วงน้ำ พื้นที่ปลายน้ำจะเร่งระบายน้ำ สำหรับโครงการนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2560 กำหนดแล้วเสร็จในปี 2567 ผลความก้าวหน้าโครงการในภาพรวมประมาณ 7% กิจกรรมที่กำลังดำเนินการประกอบด้วยการขุดขยายคลองบางสะพาน การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ และการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2563 มีแผนที่จะเปิดงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง รวมทั้งยังมีแผนดำเนินการขุดคลองผันน้ำอีกจำนวน 3 สาย คือ คลองผันน้ำคลองบางสะพาน คลองผันน้ำแม่รำพึง-อ่าวบ่อทอง และคลองผันน้ำเขาม้าร้อง-อ่าวบางสะพาน