ตกลง
‘ประภัตร’ เปิดงานมหกรรมสีสัน ไก่สวยงามมีนบุรี
16 มี.ค. 2563
137
0
ไก่สวยงาม
‘ประภัตร’ เปิดงานมหกรรมสีสัน ไก่สวยงามมีนบุรี
‘ประภัตร’ เปิดงานมหกรรมสีสัน ไก่สวยงามมีนบุรี

‘ประภัตร’ เปิดงานมหกรรมสีสัน ไก่สวยงามมีนบุรี หนุนเกษตรกรเลี้ยงไก่สวยงามควบคู่ไก่พื้นบ้านส่งออกสร้างรายได้ 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการจัดประกวด “มหกรรมสีสัน ไก่สวยงามมีนบุรี” พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยมี นายวิชาญมีนชัยนันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรกล่าวรายงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ 

นายประภัตร กล่าวว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นปรัชญาที่เหมาะสำหรับครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ ด้วยการยึดหลักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ หากนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องจะส่งผลดี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการเกษตรในปัจจุบันเกิดปัญหา เช่น ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้ขาดแคลนน้ำจึงต้องนำอาชีพปศุสัตว์มาเป็นอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ เนื่องจากปศุสัตว์เป็นที่ต้องการของตลาด และมีราคาดี มีตลาดรองรับ ครม. จึงได้อนุมัติโครงการสินเชื่อให้ ธ.ก.ส. ในวงเงิน 50,000 ล้านปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยล้านละหนึ่งร้อยบาทต่อปีให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างอาชีพทางเลือกใหม่

“กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการซึ่งมีอาชีพทางเลือกหลากหลาย ทั้ง เลี้ยงโคขุน ไก่ หมู แพะ-แกะ ตลอดจนด้านประมง และการปลูกพืชใช้น้ำน้อย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงไก่พื้นบ้านและไก่สวยงามควบคู่กันไป สร้างรายได้ มีราคาดี อีกทั้งในพื้นที่เขตมีนบุรีมีผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่มาก จึงควรส่งเสริมให้เลี้ยงแพะอีกทางหนึ่ง” นายประภัตร กล่าว