ตกลง
รมช.มนัญญา ชื่นมื่นเปิดงาน Green D ชู PGS ยกระดับเกษตรกร
13 ม.ค. 2563
35
0
งาน Green D
รมช.มนัญญา ชื่นมื่นเปิดงาน Green D ชู PGS ยกระดับเกษตรกร
รมช.มนัญญา ชื่นมื่นเปิดงาน Green D ชู PGS ยกระดับเกษตรกร

รมช.มนัญญา ชื่นมื่นเปิดงานGreen D ชู PGS ยกระดับเกษตรกร

      นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน Green D.(กิน-ดี)“นครสวรรค์ ปันสุข” ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2563 ณ บ้าน 120 ปีวิถีไม้สักไทย สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษณ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ ว่า การจัดงาน Green D.(กิน-ดี)“นครสวรรค์ ปันสุข”เป็นการบรูณาการกิจกรรมของงานเกษตรกรรม ได้ถึง 3 เป้าหมาย คือมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ การเปิดตัว PGS นครสวรรค์ และการเปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์ คือนิลสวรรค์ และชำมะเลียงแดง นับว่าเป็นงานที่เกิดจากการร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความก้าวหน้า ทันสมัย ของหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายต่างๆ

       ทั้งนี้ สำหรับการเปิดตัว Participatory Guarantee Systems (PGS) ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้ ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน"