ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564
173
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตกลง