ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564
103
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตกลง