สร้างความเชื่อมั่นด้านการเกษตรของไทย
28 ก.ย. 2564
247
0
กระทรวงเกษตรฯ หารือสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน สร้างความเชื่อมั่นด้านการเกษตรของไทย
สร้างความเชื่อมั่นด้านการเกษตรของไทย
สร้างความเชื่อมั่นด้านการเกษตรของไทย

เมื่อวันที่ 28 ..64 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หารือร่วมกับนายคริส  ฮัมฟรีย์ (Mr. Christ Humphrey) กรรมการบริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) นายแจน อิริคสัน (Mr.Jan Erikson) ประธานหอการค้ายุโรปในประเทศไทย (The European Association for Business and Commerce: EABC) และนักธุรกิจของสหภาพยุโรป ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์  ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 135 โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ อาทิ การสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความยั่งยืนในการทำการเกษตรและเกษตรกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาขาเกษตร การสนับสนุนเกษตรกรในการเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเกษตรที่ทันสมัย และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยหลังการฟื้นตัวจากCOVID-19 ความยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยี แนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทยเพื่อป้องกัน COVID-19 ในการผลิตอาหารเพื่อการส่งออก การประกันพืชผลแบบหลากหลาย ตลอดจนแนวโน้มอาหารในอนาคต เป็นต้น

 

สำหรับสหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งการหารือในวันนี้จะสร้างความเชื่อมั่นในด้านการเกษตรให้แก่นักธุรกิจของสหภาพยุโรปยิ่งขึ้น และกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความร่วมกับ EU-ABC เพื่อผลักดันความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่าง ภาครัฐของประเทศไทย และภาคเอกชนของสหภาพยุโรปให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ตกลง