ตกลง
พิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563
14 ม.ค. 2564
208
0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย แก่ผู้ถูกรางวัลที่ 1 และ 2
พิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563
พิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

        นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 โดยรางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 25 บาท ได้แก่ นายสุทัศน์ เสียงเพราะ พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว สลากหมายเลข 12282 และรางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 15 บาท ได้แก่ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สลากหมายเลข 01845