“อลงกรณ์-อรรถพร”ลุยเพชรบุรีแก้ปัญหาประชาชนนำทีมชลประทานพัฒนาคลองรับมือน้ำท่วม
9 ต.ค. 2564
165
0
“อลงกรณ์-อรรถพร”ลุยเพชรบุรีแก้ปัญหาประชาชนนำทีมชลประทานพัฒนาคลองรับมือน้ำท่วม
“อลงกรณ์-อรรถพร”ลุยเพชรบุรีแก้ปัญหาประชาชนนำทีมชลประทานพัฒนาคลองรับมือน้ำท่วม
“อลงกรณ์-อรรถพร”ลุยเพชรบุรีแก้ปัญหาประชาชนนำทีมชลประทานพัฒนาคลองรับมือน้ำท่วม

“อลงกรณ์-อรรถพร”ลุยเพชรบุรีแก้ปัญหาประชาชนนำทีมชลประทานพัฒนาคลองรับมือน้ำท่วม

วันนี้ (9ต.ค.2564) นายอลงกรณ์  พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายอรรถพร  พลบุตร คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร.และดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14  พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำเครื่องจักรกลหนัก รถขุดแขนยาว 4 คันของกรมชลประทาน ขุดลอกคลองสาย ดี.25” 
ช่วงตำบลบางแก้วถึงตำบลช่องสะแก ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมและอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยลอกคลองกำจัดผักตบชวาเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนนี้และเป็นคลองส่งน้ำ-กักเก็บน้ำยามฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังได้รับงบสนับสนุนเพิ่มเติมในการพัฒนาคลอง ดี.9 สามารถระบายน้ำในกรณีน้ำท่วมได้ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นายอลงกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ.โดยกรมชลประทาน พร้อมสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีในการพัฒนาคลองธรรมชาติทุกคลอง และเร่งดำเนินการพัฒนาโครงการชลประทานในจังหวัดเพชรบุรีให้เสร็จสมบูรณ์เร็วที่สุด ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้จะแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานโดยมีนายอรรถพร พลบุตรเป็นประธาน

ตกลง