เลขา รมว.กษ. ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565
23 มิ.ย. 2565
51
0
เลขารมว.กษ.ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา รมว.กษ. ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานคณะทำงานตรวจสอบกรณีราษฎรขอรับสิทธิการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพที่ได้รับผลกระทบก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ของจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

0.0232 seconds
ตกลง