1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัด 'นวนิตย์' เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลและกำกับดูแลข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567
13 ก.พ. 2567
183
0
รองปลัดนวนิตย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลและกำกับดูแลข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัด 'นวนิตย์' เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลและกำกับดูแลข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567

     นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลและกำกับดูแลข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
1) คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer : CDO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกำกับดูแลข้อมูล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และ 3) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณานโยบายบูรณาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 และการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง