1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
​รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ครั้งที่ 2/2567
14 ก.พ. 2567
147
0
​รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
​รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ครั้งที่ 2/2567

     นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยที่ประชุมมีเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1) ผลการดำเนินงานสำนักพัฒนาบุคลากรวิจัยเดือนมกราคม 2567
2) การขอรับทุนศึกษาต่อภายในประเทศ โครงการพัฒนากำลังคนตามความต้องการด้านการวิจัยการเกษตร (Agri-core Knowledge) ประจำปี 2567
3) การขอรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการพัฒนากำลังคนตามความต้องการด้านการวิจัยการเกษตร (Agri-core Knowledge) ประจำปี 2567
และ 4) การขอรับทุนฝึกอบรมเพื่อวิทยานิพนธ์ (ต่างประเทศ) ภายใต้ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง