1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดเศรษฐเกียรติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2567
15 ก.พ. 2567
189
0
รองปลัดเศรษฐเกียรติ
รองปลัดเศรษฐเกียรติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2567

รองปลัดเศรษฐเกียรติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2567

   นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ VDO Conference โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานะเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

   นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2567 (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย งานก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 9 รายการ และงานปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 4 รายการ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ 1 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง