ตกลง
รายการวิทยุ ชุมชนฅนเกษตร ประจำวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562
26 ส.ค. 2562
86
0

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน เกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่