ตกลง
รายการวิทยุ ชุมชนฅนเกษตร ประจำวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562
9 ก.ย. 2562
112
0

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำระบบแก้มลิงแก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ