ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำเดือนพฤศจิกายน2561 จำนวน1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กนท)
13 ธ.ค. 2561
367
133