ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 4815 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2562
184
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 4815 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 4815 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง