ตกลง
กองกลาง เปิดรับสมัครงาน
15 ก.ค. 2562
610
0

1. แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 9,000 บาท

2. เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง เอกสาร 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 8,500 บาท

3. เจ้าหน้าที่ลงระบบงานสารบรรณฯ 1 ตำแหน่ง เงิน 9,500 บาท