ตกลง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2563
129
126
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง